Soefisme

- introductie -

Deze pagina maakt deel uit van de website A.deHeer_spiridoc

Soefisme
De oorsprong van het soefisme ligt in de Islam. Hedendaagse islamologen stellen spectaculaire vragen over het begin van de islam (artikel uit Trouw).
De Soefibeweging is een Westerse tak van het soefisme die de nadruk legt op het universele in alle religies.

Hazrat Inayat Khan
is de stichter van de Soefibeweging. In zijn nagelaten geschriften, o.a. in Morele Evolutie, toont hij ons zijn inzichten in spirituele levenswetten.
In
De kunst van het leven wordt geprobeerd aan te geven hoe de brug geslagen kan worden tussen spiritualiteit en het dagelijks leven.
Dr. H.J. Witteveen schreef o.a. het boek Universeel Soefisme.
Dat het riskant is om te pretenderen 'kennis van de goddelijke aanwezigheid' te bezitten blijkt uit het ultimatum van een heilige 'soefi'.

Op deze site staan teksten uit heilige boeken over de onderwerpen Aanvaarden en Vergeven. Ook is er een verhandeling over 'Vergeving: ja, maar het is niet vanzelfsprekend'. Verder is er een beschouwing over het onderwerp 'aanvaarden' van pater Dr. C. Scharff.

INHOUDSOPGAVE
van deze site over het soefisme

Het oorspronkelijk soefisme

Vragen over het begin van de islam

Hazrat Inayat Khan
Soefibeweging
Morele Evolutie
Universeel Soefisme

Riskant

Teksten uit Heilige Boeken
Aanvaarden
Vergeven

Beschouwing over:
Aanvaarden
Vergeven

Links naar meer informatie:

Soefi Beweging Nederland

Soefi Orde Nederland

Meer informatie in het Engels:

International Sufi Movement is derived from Inayat Khan and is headed by Hidayat Inayat Khan.

Somewhat more detailed is the biography of Hidayat Inayat Khan.

See as well the online collected works of Hazrat Inayat Khan

Sufi Order International

Hazrat Inayat Khan

Pir Vilayat Inayat Khan,

Pir Zia Inayat Khan

shaykhs of the Sufi Order International.

The International Sufi Movement

Sufi Order International

Sufi Movement Russia

Sufi Movement Hungary

Bronnen:
Sufism, the West and modernity
Sufism, Sufi's and Sufi Orders

Free counter and web stats